Inloggen Account aanmaken

Over gezondzorgen.mirro.nl

Over gezondzorgen.mirro.nl

Gezond zorgen kun je leren! Uit onderzoek blijkt dat zorgen voor een naaste extra druk op een mantelzorger kan leggen. De balans tussen bezigheden voor anderen en ontspanning raakt nogal eens verstoord. Dit kan zorgen voor overbelasting. Het herkennen van signalen van overbelasting is een eerste stap op weg naar het herstellen van die balans.

Deze site biedt mantelzorgers handvatten om mentaal gezond te blijven. Je kunt hier testen of en in welke mate je last hebt van overbelasting. In de zelfhulpmodule krijg je tips en oefeningen om op eigen kracht weer een balans te vinden in het zorgen voor anderen en het zorgen voor jezelf. Je kunt je ook laten inspireren door de persoonlijke verhalen van een viertal mantelzorgers. De module doorloop je zelfstandig (zonder begeleiding van een zorgprofessional), op het moment dat het jou het beste uitkomt.

Gezondzorgen.mirro.nl ontwikkeld door experts

De inhoud van deze site is ontwikkeld door experts op dit thema, met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. Bij het vormgeven van de inhoud van de module is gebruik gemaakt van de inzichten uit de positieve psychologie, ACT (Acceptence en commitment therapy), cognitieve gedragstherapie en mindfulness. Onderwerpen die in de module aan de orde komen zijn:

  • Mijn zorgsituatie: geen enkele situatie is hetzelfde. Zorgen voor iemand die dicht bij je staat, vinden we vaak vanzelfsprekend. Het geeft voldoening, maar kan zowel lichamelijk als psychisch belastend zijn voor diegene die zorgt: de mantelzorger.
  • Aandacht voor jezelf: goed voor jezelf zorgen is een voorwaarde om de zorg voor anderen vol te kunnen houden.
  • Grenzen stellen: een dag heeft 24 uur. Grenzen stellen helpt om de 24 uur die in een dag zitten overzichtelijk te houden.
  • Veranderen of loslaten: het worstelen met een situatie die je niet kunt veranderen, leidt tot stress en frustratie. Gezond zorgen betekent: veranderen wat je kunt veranderen en loslaten waar je geen invloed op hebt.

Stichting mirro

Dit is een website van Stichting mirro. Mirro ontwikkelt en beheert websites met online zelfhulp over verschillende thema’s. Mirro is een stichting zonder winstoogmerk. Meer informatie over mirro vind je bij ‘Over Stichting mirro‘ en op www.mirro.nl.


Mijn zorgsituatie

Geen enkele zorgsituatie is hetzelfde. Je kunt...

Mijn zorgsituatie

Grenzen stellen

Zorg je voor andere mensen in combinatie met je...

Grenzen stellen